Cèdules d'habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

La cèdula d’habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors. També és necessària per a donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

Documentació necessària per tramitar el document:

  • DNI
  • ESCRIPTURA DE L’HABITATGE

A partir de 145€ (IVA i taxes incloses)


Cèdula d'habitabilitat

Si necessites informació sobre la Cèdula d'habitabilitat, fes clic al boto de sota, omple les dades que et demanem i ens posarem en contacte amb tu.